Περιφερειάρχες 2018-2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Τηλέφωνο e-mail
1 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γ. Σιαμίδης 6937127114 topeiros@gmail.com
2 Κεντρικής Μακεδονίας Χ. Πλακίδης 6979984336 christosplakidis@gmail.com
3 Δυτικής Μακεδονίας Α. Κλάρας 6947612700 agelosklaras@gmail.com
4 Ηπείρου Ε. Λάππας 6934844327 lappasoe@gmail.com
5 Θεσσαλίας (πλην Ν. Μαγνησίας) Γ. Λέτσιος 6937429524 gletsios.epam@gmail.com
6 Ν. Μαγνησίας Α. Μόσχος 6978761133 kokinopetra@hotmail.com
7 Δυτικής Ελλάδας Γ. Αλεξανδρόπουλος 6944288160 gianalex100@yahoo.gr
8 Στερεάς Ελλάδας Μ. Αριδάς 6973041797 mihalisaridas@gmail.com
9 Αττικής Κ. Δραμιτίνου 6942959283 kalemmanouil@gmail.com
10 Πελοποννήσου Σ. Λέκκας 6947944946 stalekkas@gmail.com
11 Αιγαίου Ε. Γούλα 6945706673 elgoula@yahoo.gr
12 Κρήτης Μ. Τζωράκης 6946483735 tzorakisman@gmail.com