ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
Όσο υπάρχει
ένας από εμάς,
τούτος εδώ ο τόπος,
τούτος εδώ ο λαός,
δε θα παραδοθεί.
Δημήτρης Καζάκης
Συνέχισε